Tulityökurssi nopealla aikataululla, pienillekin ryhmille - suorita tulityökortti

Soita ja kysy seuraava kurssi: +358 40 527 4417

Uudistettu tulityökurssi Turku – Tampere – Lahti – Helsinki -alueella, eli käytännössä koko Uudenmaan, Varsinais-Suomen ja Pirkanmaan seuduilla järjestyy nopeallakin aikataululla KASAI-SAFETY:n toimesta niin pienelle kuin isollekin ryhmälle. Olemme Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön (SPEK) valtuuttama toimija, joka järjestää 1 päivän mittaiset tulityökurssit asiakaslähtöisesti ja joustavasti.

1.1.2016 koulutus uudistui niin, että tulityökurssiin sisältyy myös katto- ja vedeneristystyöt (entinen musta tulityökortti). Me järjestämme koulutukset asiantuntevasti ja uudistetulla sisällöllä, joten kannattaa olla meihin yhteydessä nopeasti ja tiedustella lisää tulityökursseistamme.

Kattotulityökurssi yhdistyi tulityökurssiin

Vuodenvaihteessa 2016 voimaan tulleen uudistuksen myötä uudistettu tulityökortti mahdollistaa myös katto- ja vedeneristystöiden tekemisen kortin haltijalta, eli se vastaa aiempaa mustaa tulityökorttia.

Järjestämme tulityökurssit asiantuntemuksella ja vuosien tuomalla kokemuksella tinkimättä opetuksen laadusta tai kurssisisällöstä. Tutustu tarjontaamme ja kurssisisältöömme kaikessa rauhassa ja ota sitten yhteyttä meihin – pyydä meiltä kilpailukykyistä tarjousta uudistetun tulityökurssin järjestämisestä teidän työyhteisöllenne tai työntekijöillenne. Kurssi voidaan järjestää joko KASAI-SAFETY:n omissa tiloissa tai vaihtoehtoisesti asiakkaan tiloissa tämän omalla paikkakunnalla.

Tulityökortti

Tilapäisellä tulityöpaikalla tulitöitä tekevällä henkilöllä on oltava Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön (SPEK) myöntämä voimassa oleva tulityökortti (Hot work licence). Suomessa myönnetty tulityökortti on voimassa Pohjoismaissa ja vastaavasti muissa Pohjoismaissa myönnetty tulityökortti hyväksytään Suomessa.

Tervetuloa TULITYÖKORTTI-kurssille.  Hot Work Licence -course available now also in english. Uudet korttilaiset tai kortin päivittäjät ottakaa yhteyttä. Nyt kurssimahdollisuus joko Vantaan Tikkurilassa tai Espoossa tai vaihtoehtoisesti omalla työpaikallanne jopa pienillekin ryhmille. Kysy tarjousta!

KASAI-SAFETY on Suomen Pelastusalan keskusjärjestön (SPEK) hyväksymä valtuutettu tulitöiden turvallisuustutkinnon eli tulityökurssin (1 pv) järjestävä organisaatio. Kauttamme tulityökurssit pienillekin ryhmille ja halutessanne yrityksenne omissa tiloissa tai KASAI-SAFETY:n järjestämissä koulutustiloissa missä tahansa etelä-Suomen alueella.

TULITYÖT suojeluohje 2011 (Löytyy kokonaisuudessaan täältä Finanssialan keskusliitto)

 • Määritelmät
  Tulityöt ovat töitä, joissa syntyy kipinöitä tai joissa käytetään liekkiä tai muuta lämpöä ja jotka aiheuttavat palovaaraa. Katto- ja vedeneristystöiden tulitöitä ovat muun muassa eristettävän alustan kuivaaminen liekillä tai kuumalla ilmalla, bitumin kuumentaminen bitumipadassa ja kermieristystenkuumentamalla tapahtuva kiinnitystyö.
 • Tulitöiden valvontasuunnitelma
  Yrityksellä on oltava tulitöiden valvontasuunnitelma, jossa annetaan ohjeet tulitöiden sekä kattoja vedeneristystöiden tulitöiden turvallisesta tekemisestä.
 • Vakituinen tulityöpaikka
  Vakituinen tulityöpaikka on erityinen tulitöiden tekemiseen varattu alue tai palotekninen osasto, joka on suunniteltu tulitöiden turvallista tekemistä varten.
  Vakituisen tulityöpaikan on täytettävä ainakin seuraavat vaatimukset:
  • työtilan rakenteiden on oltava palamattomia tai suojaverhottuja, jos rakenteet ovat palavia
  • alkusammutuskalustoa on oltava viranomaisen lupapäätöksessä edellyttämä määrä, kuitenkin vähintään kaksi 43A 183BC –teholuokkaa vastaavaa käsisammutinta, joista toisen käsisammuttimen voi korvata kahdella 27A 144BC –teholuokkaa vastaavalla käsisammuttimella
  • työtilassa ei saa olla työhön kuulumatonta palavaa tavaraa tai jätettä
  • työtilassa ei saa käsitellä tai säilyttää palavia nesteitä, eikä tila saa olla yhteydessäsellaiseen tilaan, jossa voi olla palavia kaasuja
  • vakituisella tulityöpaikalla on noudatettava tilapäiselle tulityöpaikalle annettuja vaatimuksia, jos tulityön kohde oleellisesti lisää palovaaraa
 • Tilapäinen tulityöpaikka
  Tilapäinen tulityöpaikka on työpaikka, joka ei täytä vakituisen tulityöpaikan vaatimuksia ja jossa tulityötä saa tehdä vain silloin, kun sitä ei voida tehdä vakituisella tulityöpaikalla. Tulityön tekemiseen tilapäisellä tulityöpaikalla vaaditaan aina kirjallinen tulityölupa, jonka myöntää valvontasuunnitelmassa nimetty henkilö.
 • Tulityölupa
  Tulityöluvassa ja katto- ja vedeneristystöiden tulityöluvassa määrätään turvallisuustoimenpiteet, joita on noudatettava ennen tulityön aloittamista, tulityön aikana ja sen jälkeen.
 • Alkusammutuskalusto
  Tulityöluvan myöntäjä määrää valvontasuunnitelmassa mainitun tarvittavan alkusammutuskaluston. Jos tulityöluvassa ei ole toisin määrätty, on tulityöpaikalla oltava vähintään:
  • kaksi 43A 183BC –teholuokkaa vastaavaa käsisammutinta 
  • toinen edellä mainituista käsisammuttimista voidaan korvata kahdella 27A 144BC –teholuokkaa vastaavalla käsisammuttimella tai pikapalopostilla
  • kattotulityömaalla on oltava raivauskalustoa, jolla palon syttyessä saadaan kattoon aukko sammutusta varten; vähintään pistosaha, kirves ja sorkkarauta. Alkusammutuskalusto on oltava tulityöpaikalla koko tulityön ja tulityön jälkivartioinnin ajan.
 • Tulityövartiointi
  Tulityöluvassa edellytetty tulityövartiointi on toteutettava koko työn ajan, myös työtaukojen aikana. Tulityön jälkeen on jälkivartiointi toteutettava tulityöluvan mukaisesti, kuitenkin vähintään yhden tunnin ajan. Jälkivartioinnin aikana tulityöpaikan ympäristöineen on oltava jatkuvan silmälläpidon alaisena.

Tulityökurssin perusohjelmarunko:

Riskit tulitöissä 1h

Tulityön suunnittelu ja turvallinen toteutus 3 h

Toiminta onnettomuuden sattuessa 0,5 h

Harjoitukset 1 h

Koe 0,5 h

Tauot eivät sisälly em. aikoihin

Kurssin voit varata numerosta +358 40 527 4417 tai sähköpostitse: Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.