Pelastussuunnitelma kiinteistöön – turvallisuuskoulutusta alueella Helsinki ja Etelä-Suomi

Varaa turvallisuuskoulutus numerosta +358 40 527 4417 tai ota yhteyttä sähköpostilla: Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Onko kiinteistönne pelastussuunnitelma ajan tasalla? KASAI-Safety Ky laatii yksilöllisen suunnitelman rakennuksen erityispiirteet huomioiden. Tarjoamme asiantuntevaa palvelua pääasiassa Helsingin ja muun Etelä-Suomen alueella. 

Pelastussuunnitelma sisältää toimintaohjeet erilaisten onnettomuus-, vaara- ja uhkatilanteiden varalta. Räätälöimme suunnitelman kohteen mukaan sekä kiinteistön turvallisuusjohdolle että henkilöstölle.

Suunnitelma on pakollinen asuinrakennuksissa, joissa on vähintään kolme asuinhuoneistoa. Jos kiinteistöön kuuluu useampia rakennuksia, laadimme tarvittaessa erilaiset suunnitelmat eri rakennuksiin.

Teemme myös turvallisuuskartoitukset, joissa selvitämme mahdolliset riskit niin kiinteistöissä, yrityksissä kuin yleisötapahtumissakin. Kartoituksen myötä saamme selville kohteen turvallisuustason, minkä pohjalta voimme antaa konkreettisia ohjeita turvallisuuden kehittämiseksi. Ehkäise vahingot ennalta ja teetä pelastussuunnitelma ja turvallisuuskartoitus osaavalla ammattilaisella!

Alkusammutus

Alkusammutus on taito, joka jokaisen kannattaisi osata. Lähes kaikki tulipalot olisi helppo sammuttaa alkuvaiheessa, jolloin myös henkilö- ja omaisuusvahingot vähenisivät. Mitä kauempana palolaitoksesta kohde sijaitsee, sitä tärkeämpää on hallita alkusammutustaidot ja omistaa alkusammutin. Kun taidot ovat hallussa, on helpompi saada tuli kuriin tositilanteessa.

Järjestämme alkusammutuskoulutuksia nykyaikaisilla ympäristöystävällisillä nestekaasusimulaattoreilla. Käyttämiämme välineitä ovat vaahto- ja nestesammutin sekä sammutuspeite, hiilidioksidisammutin, sanko sekä sankoruisku. Koulutusta varten tarvitsemme tilaa vain pysäköintiruudun verran, eikä harjoittelu jätä haitallisia jälkiä ympäristöön.

Olemme suorittaneet ensimmäisenä (12/2009) Suomessa toteutetun Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön (SPEK) järjestämän pääkouluttajakurssin. Sen myötä olemme oikeutettuja kouluttamaan myös alueemme muita kouluttajia.

Poistumisharjoitus ja evakuointiharjoitus

Poistumisharjoitus ja evakuointiharjoitus opettavat, miten kiinteistöstä poistutaan turvallisesti esimerkiksi palohälytyksen tai muun uhan tai onnettomuuden sattuessa. Harjoitus toteutetaan toimintaympäristöön sopivalla tavalla ja asiakkaan tarpeet huomioiden. Voimme myös tarvittaessa laatia tai päivittää poistumistilanteiden ohjeistukset.

Suuronnettomuusharjoitus

Suuronnettomuusharjoitus sisältää suunnittelun, toteutuksen, arvioinnin ja toimenpiteet. Harjoituksen tarkoituksena on varmistaa sujuva ja turvallinen toiminta suuronnettomuustilanteessa. Kohteena voi olla koko organisaatio tai vain suojelu- ja turvallisuusjohto sekä avainhenkilöt.

Vaarallisten aineiden käsittely

Jotta vaarallisten aineiden käsittely olisi turvallista, on työntekijät koulutettava niiden käsittelyyn. Koulutus sisältää tietoa myös vaarallisten aineiden varastoinnista, riskienhallinnasta sekä oikeaoppisesta toiminnasta vaaratilanteessa.
Toiminta liikenneonnettomuustilanteissa

Toiminta liikenneonnettomuustilanteissa sujuu paremmin, kun tilannetta on harjoiteltu ennalta. Järjestämme koulutusta, jossa perehdymme ihmisten käyttäytymiseen onnettomuustilanteessa ja alkutilanteen johtamiseen viranomaisten saapumiseen asti.

Tulityökortti-kurssit (tulitöiden turvallisuustutkinto)

Tulityökortti tulee olla henkilöllä, joka tekee tulitöitä tilapäisellä tulityöpaikalla. Olemme Suomen Pelastusalan keskusjärjestön (SPEK) hyväksymä valtuutettu tulitöiden turvallisuustutkinnon eli tulityökurssin (1 pv) järjestäjä. Tulityökortti-kurssi perehdyttää turvalliseen tulityöskentelyyn sekä toimintaan onnettomuustilanteessa. Kurssi sisältää teoriaosuuden, harjoitteluosuuden ja kokeen.

Hätäensiapukoulutukset

Hätäensiapukurssi ja ensiapukortti auttavat sinua toimimaan järjestelmällisesti sairaskohtauksen yllättäessä tai muun hätätilanteen kohdatessa. Järjestämme hätäensiapukoulutukset yrityksille ja yhteisöille joko asiakkaan toimitiloissa ja toimipisteessämme. Kurssi tarjoaa perustiedot ensiavusta sekä nopean toiminnan ohjeet hätätilanteessa. Elvytyskurssilla opit elvyttämään sekä defibrillaattorilla että nukella.

Hätätilanteisiin varautuminen on osa perusturvallisuuttamme, ja taidot on helppo jokaisen oppia. Olennaisia asioita ovat tilannearviointi ja hätäilmoituksen tekeminen oikeaan aikaan. Käymällä hätäensiapukoulutuksen voit pelastaa ihmishengen tai auttaa vammautunutta korkeintaan yksinkertaisia apuvälineitä käyttäen.

Työturvallisuuskortti-kurssit

Työturvallisuuskortti kertoo, että yritys huolehtii työntekijöidensä turvallisuudesta. Kortilla on kysyntää esimerkiksi teollisuudessa, rakennusalalla, julkisella sektorilla, telakoilla sekä muilla vastaavilla aloilla. Tarjoamme myös työturvallisuuskortti-kurssit alan ammattilaisen vetämänä joko asiakkaan toimitiloissa tai toimipisteessämme.

Muut koulutukset

Voimme järjestää myös muuta asiakkaan tarpeisiin räätälöityä turvallisuusalan koulutusta. Koulutamme esimerkiksi yritysten ja kiinteistöjen turvallisuusorganisaatioiden vastuuhenkilöt tehtäviinsä. Kouluttajina toimivat kokeneet eri alojen ammattilaiset, jotka ovat viikoittain tekemisissä erilaisten onnettomuuksien kanssa. Tavoitteemme on tarjota asiakkaalle välineitä onnettomuuksien ehkäisyyn, niihin varautumiseen sekä onnettomuustilanteissa oikein toimimiseen.

Pelastussuunnitelma on syytä käydä läpi perinpohjaisesti. Turvallisuuskoulutus kannattaa tilata alan asiantuntijalta, ota yhteyttä jo vaikka tänään!

Pelastussuunnitelma Helsinki | Turvallisuuskoulutus ja -kartoitus

Kauttamme onnistuvat mm.

 • Riskien kartoitus - kohteina mm. kiinteistöt, yritykset, yleisötapahtumat
 • Turvallisuuskartoitukset kiinteistöissä ja tapahtumissa
 • Pelastussuunnitelmat räätälityönä kohteen mukaan kiinteistön turvallisuusjohdolle ja henkilöstölle
 • Tekniset asiat ja toimintaohjeet selkeinä kokonaisuuksina
 • Kiinteistöjen turvallisuustekniikka
 • Turvallisuusorganisaatiot - niiden perustaminen, perehdytys ja koulutus
 • Toimintaohjeet eri onnettomuus-, vaara- ja uhkatilanteisiin turvallisuusorganisaatiolle sekä muille työntekijöille
 • Varautuminen poikkeusoloihin
 • Väestönsuojat ja niiden kunnossapito
 • Turvallisuuspiirustukset kiinteistöstä (poistumisreitit, alkusammutusvälineet, turvallisuustekniikka yms.)
 • Turvallisuuden opastaulut eteisauloihin

Soita ja kysy pelastussuunnitelmista +358 40 527 4417 tai ota yhteyttä sähköpostilla: Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.